Są jeszcze wolne miejsca w mini-żłobkach

poniedziałek 28 kwietnia 2014
  • W sześciu mini-żłobkach działających na terenie Rybnika są jeszcze wolne miejsca (fot. sxc.hu)
    W sześciu mini-żłobkach działających na terenie Rybnika są jeszcze wolne miejsca (fot. sxc.hu)
W Rybniku powstało sześć mini-żłobków dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Działają prawie miesiąc, ale wciąż są w nich wolne miejsca.

Domowe punkty opieki dziennej nad małymi dziećmi powstały dzięki unijnej dotacji. Jak na razie działają tylko trzy, w których znajduje się 9 dzieci. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych trzech punktów, ale warunkiem jest zapisanie do nich minimum 3 dzieci.

Skąd problemy z rekrutacją? Zainteresowanie rodziców punktami było bardzo duże, jednak nie wszyscy mogli zapisać tu swoje dzieci, bo trzeba spełnić wszystkie trzy kryteria: być mieszkańcem Rybnika, być rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka od 1. do 3. roku życia, a jeden z rodziców lub opiekunów musi być osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub przebywającą na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym.

Magistrat planuje kolejną rekrutację uzupełniającą do mini-żłobków. Urzędnicy liczą, że do połowy maja uda się znaleźć wszystkich 18 uczestników projektu. Na powstanie sześciu punktów opieki dziennej miasto otrzymało 374 tys. złotych dofinansowania unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kategoria: Wiadomości