Więcej zajęć i pomocy dydaktycznych w przedszkolach

piątek 20 kwietnia 2018
  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnym jest jednym z czterech placówek, które zostaną objęte programem (fot. mat. przedszkola)
    Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnym jest jednym z czterech placówek, które zostaną objęte programem (fot. mat. przedszkola)
Przez najbliższe 15 miesięcy w kilku tyskich przedszkolach realizowany będzie projekt pt. „Dobre przedszkole na dobry start…”, który niesie ze sobą rozbudowany system zajęć edukacyjnych, nowy, specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Przedszkola, które zostaną objęte akcją to: Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” oraz Przedszkole nr 10. - Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez poprawę jakości wychowania przedszkolnego - mówi Magdalena Ziętek-Pierzchała z UM Tychy.

Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowej oferty placówek o dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 410 188,75 zł, aż 348 660,44 zł pochodzi ze środków unijnych.

Kategoria: Wiadomości