Wolne miejsca w żłobkach – sprawdź na mapie

poniedziałek 20 sierpnia 2018
  • Dzięki mapie szybko i łatwo znajdziecie instytucje, które są blisko Waszego miejsca zamieszkania (fot. print screen strony empatia.mpips.gov.pl)
    Dzięki mapie szybko i łatwo znajdziecie instytucje, które są blisko Waszego miejsca zamieszkania (fot. print screen strony empatia.mpips.gov.pl)
Powstała interaktywna mapa, dzięki której sprawdzicie m.in. liczbę miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, jakie są opłaty, czy placówka jest dostosowana do dzieci niepełnosprawnych. Na jakie inne formy pomocy w opiece nad małymi dziećmi możecie liczyć? Zobaczcie.

W województwie śląskim mamy 326 żłobków i klubów dziecięcych. Liczba miejsc w żłobkach rośnie systematycznie od 2011 roku, za sprawą programu „Maluch”, obecnie prowadzonego pod nazwą „Maluch +”. W jego założeniu samorządy oraz osoby prowadzące prywatnie żłobki i kluby mogą otrzymywać dofinansowanie z budżetu państwa. Niestety jest to nadal kropla w morzu potrzeb. Wychodząc naprzeciw rodzicom, stworzono narzędzie, które ułatwi poszukiwanie odpowiedniego żłobka lub klubu malucha.

Jedna mapa i wiele możliwości

Dzięki mapie szybko i łatwo znajdziecie instytucje, które są blisko Waszego miejsca zamieszkania. Na liście są nie tylko publiczne placówki, ale także te prywatne. Można dowiedzieć się m.in. jakie są w nich opłaty za pobyt, wyżywienie, jaka jest liczba miejsc, w łatwy sposób można też porównać placówki. W jednej tabeli znajdują się wszystkie żłobki i kluby w danym mieście. Ponadto w przeglądarce umożliwiono filtrowanie wyników np. ze względu na wysokość opłat (można wpisać kwotę, jaką chcemy wydać na miesięczny pobyt). Mapę znajdziecie na stronie.

Miasto dopłaci do niani

Wiele śląskich miast również wychodzi naprzeciw rodzicom, którzy chcą wrócić do pracy. Przykładem jest Sosnowiec. W ramach programu „Mogę wszystko” współfinansowanego ze środków unijnych pomoc otrzyma 15 rodzin. Dofinansowanie w kwocie do 1500 zł będzie przyznawane na cały rok. Nianie wybieramy sami, zatrudniamy na podstawie tzw. umowy uaktywniającej i opłacamy jej ZUS. Program obejmuje dzieci do lat 3. Wnioski należy składać do 30 września. O szczegółach przeczytacie tutaj.

Mniejsze opłaty za prywatne placówki

Inną formą pomocy dla rodziców są dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych. Katowice udzielają prywatnym placówką dotacji w wysokości 600 zł. Dzięki niej rodzic za pobyt w żłobku niepublicznym zapłaci maksymalnie 300 zł.

Dzięki programowi „Maluch +” w 2018 roku w województwie śląskim zostanie utworzonych blisko 2 tys. nowych miejsc w żłobkach. Dofinansowanie otrzymają również placówki już istniejące. Co najważniejsze zwiększono dotacje na nowe miejsca dla dzieci niepełnosprawnych.

Kategoria: Wiadomości