Wiadomości

Dzieci autystyczne odczuwają ogromny lęk przed tym, co je otacza, uciekają we własny świat, dla innych niedostępny i niezrozumiały. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im odpowiedniej opieki, terapii, kontaktów z rówieśnikami, a co za tym idzie wybór odpowiedniego przedszkola.

Strony