Wiadomości

Jak udzielić pierwszej pomocy koledze? Jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych dla życia i zdrowia? Jak zostać bohaterem? Tego dzieci dowiedzą się z książki „Baw się i ucz. ABC małego ratownika”, która będzie rozdawana w przedszkolach w Bielsku-Białej.

Strony