edukacja

Projekt edukacji kulturowej „Lepsze noty – sztuka wspólnoty” to odpowiedź na potrzeby uczniów z rybnickiej podstawówki. Dzieci chciały, by było kolorowo - stworzą na szkolnym placu murale, kolorowe pieńki i drzewa w sweterkach, a to wszystko pod okiem nauczycieli i artystów.

Reforma edukacji, wskutek której wygaszane będą gimnazja, a podstawa programowa ulegnie znacznej zmianie, ma wielu przeciwników. Ponieważ dotychczasowe pikiety, petycje i sprzeciwy specjalistów nie pomogły, część rodziców zapowiada strajk. Na znak protestu wobec oświatowej rewolucji, nie poślą w piątek dzieci do szkół.