szpital

Oddział Noworodków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otrzymał nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny o wartości ponad 2 mln zł. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w poniedziałek 15 stycznia.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stało się jednym z referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności. Na realizację programu szpital przy ul. Medyków otrzymał od Ministerstwa Zdrowia jedną z najwyższych dotacji w Polsce.