urząd transportu kolejowego

Zwiększenie świadomości na temat zachowania bezpieczeństwa w okolicy torów i infrastruktury kolejowej jest celem ogólnopolskiego konkursu „Torowisko to nie boisko”, który dedykowany jest dzieciom w wieku szkolnym.