Oddział psychiatrii dziecięcej zmodernizowany

piątek 20 maja 2022
  • fot. mat. prasowe Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
    fot. mat. prasowe Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
  • fot. mat. prasowe Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
    fot. mat. prasowe Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
  • fot. mat. prasowe Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
    fot. mat. prasowe Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
W Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu otwarto zmodernizowany Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. To najważniejszy ośrodek w woj. śląskim, w którym dzieci i młodzież z problemami psychicznymi mogą znaleźć wsparcie. Koszt projektu wyniósł ponad 2 mln zł.

19 maja odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału z udziałem ministra zdrowia Adamem Niedzielskim. Ostatnie 2 lata pandemii spowodowały znaczący wzrost liczby dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi. Covid-19 wymusił wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu szpitala, m.in. czasowe zamykanie oddziałów z powodów epidemicznych czy ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów hospitalizowanych dzieci z opiekunami. Dlatego w trosce o pacjentów i skuteczność terapii zdecydowano o modernizacji oddziału.

Nowe sale i większy poziom bezpieczeństwa

W Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego zostały wydzielone dwie sale chorych z pełnym węzłem sanitarnym, a także pokój dzienny przeznaczony do rozmów z lekarzem i terapeutą. Pomieszczenia te są odizolowane od reszty oddziału śluzą wewnętrzną. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne odseparowanie pacjentów oddziału z potwierdzeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem lub inną chorobą zakaźną. Podniesiono również poziom bezpieczeństwa pacjentów poprzez dodatkowe zabezpieczenia, rozbudowę systemu monitoringu oraz modernizację i rozbudowę systemu kontroli dostępu.

Ruch na świeżym powietrzu i telefon do rodziców

Ruch i aktywność młodych pacjentów są bardzo istotnym elementem terapii, uzupełniającym psychoterapię i farmakoterapię. Dlatego na dziedzińcu szpitala zaaranżowano patio z urządzeniami do ćwiczeń, które pomogą utrzymać formę, prawidłową wagę i pozytywnie wpłyną na przebieg procesu leczenia. Na oddziale pojawiły się kabiny telefoniczne, w których pacjenci będą mogli rozmawiać z rodzicami czy opiekunami. Zmodernizowana została też infrastruktura teleinformatyczna wykorzystywana do kontaktów lekarzy z rodzicami pacjentów.

Nowa aparatura medyczna i wyposażenie

W ramach projektu zakupiono aparaturę medyczną do monitorowania pacjenta, a także wyposażenie zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. To m. in. fumigator, lampy bakteriobójcze i wirusobójcze, analizator do badań krwi, skanery naczyń, defibrylatory, pulsoksymetry oraz wózki dla niepełnosprawnych. Zakupiono również specjalistyczne kwestionariusze, testy i metody diagnostyczne stosowane w psychiatrii.

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu mieści się przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3.

*Projekt „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego wraz z wyposażeniem na potrzeby izolacji pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19 oraz dostosowanie Oddziału do zwiększonej liczby pacjentów, a także do stosowania bardziej efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi skutkami stanu epidemii dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w związku z COVID-19 poprzez modernizacje, wyposażenie pomieszczeń Oddziału wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele terapeutyczne i rekreacyjne” sfinansowany został z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość projektu to 2 163 013 zł.

Kategoria: Zdrowie