Uczelnia medyczna poprowadzi darmowe przedszkole terapeutyczne

niedziela 18 października 2015
  • Piotruś Pan to bezpłatne przedszkole dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (fot. mat. organizatora)
    Piotruś Pan to bezpłatne przedszkole dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (fot. mat. organizatora)
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu otworzyła Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Piotruś Pan”, w którym dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera będą bawić się, poddawać terapii i przygotowywać się do pójścia szkoły.

Przedszkole jest bezpłatne dla każdego dziecka powyżej trzeciego roku życia, które ma orzeczenie lekarskie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Będzie przygotowywać maluchy do funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej i otoczeniu. Podopieczni placówki realizować będą obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, aby przygotować się do pójścia do szkoły.

Bez żadnych dopłat przedszkolaki będą mieć zajęcia z psychologiem, logopedą i oligofrenopedagogiem, zajęcia z integracji sensorycznej i rehabilitację oraz wczesne wspomaganie z elementami terapii behawioralnej, muzykoterapii, dogoterapii i hipoterapii.

Wszystkie zajęcia zaplanowano w czteroosobowych grupach, w których opiekę nad dziećmi sprawować będą równocześnie nauczyciel wraz z asystentem i odpowiednim specjalistą: logopedą, neurologopedą lub psychologiem.

„Piotruś Pan” zlokalizowany jest w Sosnowcu-Niwce w budynku Wyższej Szkoły Medycznej przy ulicy Wojska Polskiego 6. Dzieci zapisywać można pod numerem telefonu: 510 036 870 oraz drogą mailową: przedszkole.piotruspan@interia.pl.

Kategoria: Wiadomości