Co dzieje się z dzieckiem, kiedy jego życie wypełnia przemoc? [WIDEO]

czwartek 12 stycznia 2017
  • Klatka z filmu „Przerwij ciszę”
    Klatka z filmu „Przerwij ciszę”
O tym, że przemoc jest zła - wiemy, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jaki wpływ na psychikę dziecka mają zwykłe poszturchiwania - drobne gesty pogardy i złości. Film „Break the silence”, czyli „Przerwij ciszę”, w doskonały sposób to obrazuje.

Spot został stworzony przez studentów drugiego roku animacji VIA University College dla duńskiej fundacji Bryd Tavsheden zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą. Filmik, choć krótki, trafnie pokazuje, jak dziecko odbiera przemoc domową. Pod płaszczykiem obojętności kryje się często zdruzgotana psychika. Autorzy filmu chcieli zwrócić uwagę na problem, ale także, co sugeruje sam tytuł, chcieli zachęcić nas do tego, byśmy zaczęli reagować. Nawet jeśli problem bezpośrednio nas nie dotyczy, może znajdować się tuż obok nas. Miejmy zatem oczy otwarte i reagujmy.

W Polsce istnieje procedura tzw. „Niebieskiej Karty” podejmowana i prowadzona w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienie przemocy w rodzinie. Może zostać założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej jak i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O problemach i wątpliwościach związanych z przemocą, można porozmawiać z konsultantami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia": 801 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Kategoria: Wiadomości