Odlotowe warsztaty i wymarzone urodziny

wtorek 25 czerwca 2013
  • Warsztaty w DADZIE nigdy nie są nudne (fot. materiały DADA)
    Warsztaty w DADZIE nigdy nie są nudne (fot. materiały DADA)
  • Warsztaty w DADZIE nigdy nie są nudne (fot. materiały DADA)
    Warsztaty w DADZIE nigdy nie są nudne (fot. materiały DADA)
  • Warsztaty w DADZIE nigdy nie są nudne (fot. materiały DADA)
    Warsztaty w DADZIE nigdy nie są nudne (fot. materiały DADA)
DADA to miejsce, w którym uwielbiają spędzać czas zarówno rodzice, jaki i dzieci.

"Od 5 lat pro­wa­dzimy na Ślą­sku i w in­nym mia­stach Pol­ski warsz­taty twór­cze dla dzieci. Pod­czas na­szych za­jęć dzieci w każ­dym wieku pró­bują swo­ich sił jako sze­fo­wie kuchni, ar­chi­tekci, pro­jek­tanci, kon­struk­to­rzy, urba­ni­ści, ar­ty­ści, in­ży­nie­ro­wie, che­micy i na­ukowcy. Po­przez za­bawę bu­dzimy w dzie­ciach za­in­te­re­so­wa­nie kul­tura, di­zaj­nem, na­uka i sztuka. Nie pod­da­jemy się ma­so­wym tren­dom – sta­ramy się kształ­to­wać gu­sta dzieci na naj­wyż­szym po­zio­mie" - czytamy na stronie internetowej DADA
I zgodzi się z tym każdy, kto chociaż raz brał udział albo przyprowadził swoje dziecko na prowadzone przez DADĘ warsztaty. Zawsze jest na nich ciekawie, twórczo, wesoło. Warsztat Twórczości Dziecięcej DADA założyły szwagierki: Katarzyna i Magda Eksner. Zawsze świetnie wychodziła im praca z dziećmi, więc pewnego dnia zaczęły poważnie myśleć o założeniu, własnego, rodzinnego biznesu. Postanowiły otworzyć miejsce, w którym mogłyby prowadzić warsztaty dla dzieci i rodziców. Wchodzących do DADY w Gliwicach wita motto, które jest parafrazą słów Picassa "Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do końca życia".
Ludziom się tu spodobało i szybko wyszło na jaw, że jest ogromne zapotrzebowanie na fajne zajęcia dla najmłodszych. - Pamiętam jak kiedyś przyszedł do nas ojciec z dwójka dzieci. Był pierwszą osobą, która znalazła nas w internecie, bez polecenia. Przychodzi do nas do dziś - opowiada Katarzyna.
DADA prowadzi różne warsztaty dla dzieci: kulinarne, dizajnerskie, naukowe, plastyczne, rzeźbiarskie, poznawcze, dookoła świata, sportowe i wiele innych.
Katarzyna: - Co ciekawe, ludzie chcą dostawać warsztaty w pakiecie. Cykl "10x10" cieszy się niesamowitym zainteresowaniem. Ludzie doceniają jego różnorodność.
Hitem są też warsztatowe urodziny. Dziecko wybiera ich temat, a Magda i Katarzyna spełniają jego marzenia. Na urodzinach kulinarnych dzieci robią muffinki, pizzę i... lizaki, które biją rekordy popularności. Bardzo popularne są też urodziny japońskie, na których goście robią laleczki.
Urodziny mogą odbyć się w siedzibie DADY, w domu solenizanta, albo w plenerze. Tak jak podchody paleontologiczne, kiedy dzieci szukały skamieniałości. - A temperatura na dworze nie przekraczała 3 stopni Celsjusza. Ale rodzice ani myśleli zrezygnować z zabawy. Na koniec każde dziecko zrobiło dzioborożca. Było super - mówi Katarzyna. - Były też urodziny na zamku, takie dla księżniczek i rycerzy. Wysiadł prąd i zapadły zupełne ciemności. A dzieci były zachwycone, że siedzą na zamku przy świeczkach.

Informacje o wszystkich warsztatach można znaleźć na www.dada-art.pl

Dada Warsztat Dziecięcej Twórczości znajduje się w Gliwicach przy ul. Zygmunta Sta­rego 24a/10 oraz w Katowicach, przy ul. A. Górnika 3/5

tel. 502 317 729, mail: k.eksner@dada-art.pl

 

 

Kategoria: Warsztaty