Czy to Baby Blues? Emocjonalna huśtawka po porodzie

niedziela 4 czerwca 2017
  • O zaburzeniach emocjonalnych po porodzie pisze położna Danuta Przybyłko (fot. foter.com)
    O zaburzeniach emocjonalnych po porodzie pisze położna Danuta Przybyłko (fot. foter.com)
Narodziny dziecka są zwykle pierwszym kryzysem dotykającym rodzinę. Kryzys ten może wszystkich członków rodziny rozwijać, prowadzić do większej integracji i wzmocnienia więzi lub stać się przyczyną pogorszenia relacji. Z jakimi emocjami muszą radzić sobie kobiety po porodzie i jak je wspierać radzi położna Danuta Przybyłko.

Okres poporodowy charakteryzuje się zmęczeniem fizycznym i napięciem psychicznym spowodowanym dużymi oczekiwaniami i wymaganiami wobec młodych matek. To sprawia, że u kobiet po porodzie mogą pojawić się różne zaburzenia emocjonalne.

Zwykle baby blues

Smutek poporodowy należy do najczęściej spotykanych zaburzeń po narodzinach dziecka. Pojawia się 2-4 dni po porodzie i trwa nie dłużej niż dwa tygodnie. Na podstawie długoletniej pracy jako położna środowiskowa mogę stwierdzić, że około 80 proc. kobiet przeżywa ten stan zachwiania równowagi emocjonalnej, smutku, płaczliwości, niewiary w swoje macierzyńskie kompetencje. Baby blues wynika bardziej z ogromu wyzwań jakie czekają młodą matkę po porodzie i wahań hormonalnych, niż z dysfunkcji jej osobowości. Smutek poporodowy nie wymaga leczenia, wystarczy świadomość występowania takiego stanu oraz wsparcie bliskich.

Gdy potrzebna jest pomoc specjalisty

Poważnymi zaburzeniami poporodowymi jest depresja i psychoza. Depresja poporodowa pojawia się najczęściej w ciągu pierwszego miesiąca po porodzie. Główne objawy depresji poporodowej to obniżenie nastroju, niepokój, poczucie winy, zmęczenie, zaburzenia snu i apetytu, niechęć do działania, poczucie beznadziei, napady lęku, a nawet myśli samobójcze. W przypadku wystąpienia depresji należy udać się do psychiatry, gdyż wymaga ona leczenia. Psychoza poporodowa to bardzo silne zaburzenie psychiczne stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia matki oraz dziecka. W wypadku psychozy konieczna jest natychmiastowa i kompleksowa pomoc psychiatryczna.

Najważniejsze wsparcie bliskich

W przypadku zaburzeń emocjonalnych po porodzie otoczenie musi pokazać kobiecie, że nie obwinia jej za to, co się z nią dzieje, że wspiera ją i rozumie, okazuje troskę i miłość uwalniając od obaw przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. Nie należy oceniać młodej matki, bombardować dobrymi radami, ale wysłuchać i spędzić z nią jak najwięcej czasu, pomóc jej w codziennych obowiązkach, pozwolić odpocząć. Dzięki pomocy rodziny matka może wyjść zwycięsko z etapu kryzysu, który będzie owocował wzrostem jej siły psychicznej, zwiększeniem poczucia własnej wartości oraz wzmocnieniem siebie jako kobiety i kompetentnej matki. Dlatego tak ważne jest w tym okresie wsparcie najbliższych członków rodziny.

Przygotuj się do roli matki

W profilakctyce zaburzeń poporodowych istotną rolę odgrywa położna środowiskowa, która na wizytach edukacyjnych w okresie ciąży przygotowuje kobietę do porodu i opieki nad noworodkiem. Dzięki konsultacjom ze specjalistą kobiety są spokojniejsze i pewniejsze w okresie poporodowym. Badania wykazały, że wizyty położnej środowiskowej wspierającej psychologicznie młodą matkę okazały się skutecznym sposobem zapobiegania depresji poporodowej. 

*Danuta Przybyłko - położna z Dąbrowy Górniczej z 35-letnim doświadczeniem, która w 2017 roku otrzymała tytuł Położnej na Medal w województwie śląskim.

Kategoria: Zdrowie