Drogowskazy dla rodzin pomagają ominąć zakręty

środa 25 października 2017
  • Projekt "Drogowskaz dla rodzin" to wiele działań, które mają pomóc rodzinom na terenie Bytomia (fot. mat. prasowe)
    Projekt "Drogowskaz dla rodzin" to wiele działań, które mają pomóc rodzinom na terenie Bytomia (fot. mat. prasowe)
Zawziętość, gniew, obojętność, obwinianie, niedocenianie, wypominanie, obojętność - przed takimi negatywnymi zachowaniami ostrzegają billboardy, które pojawiły się na bytomskich drogach w ramach projektu „Drogowskaz dla rodzin”.

Autorzy kampanii chcą uzmysłowić rodzicom, że trudne relacje miedzy dorosłymi wpływają niekorzystnie na rozwój dzieci. - Na znakach ostrzegawczych umieściliśmy zachowania dorosłych, które prowadzą do pogłębienia problemów w rodzinie, jeśli zostaną zlekceważone. Kiedy w codziennym życiu w naszych relacjach z partnerem dominuje gniew, oziębłość, wypominanie, zawziętość czy obwinianie, wówczas nasze dzieci nie będą czuć się bezpiecznie - mówi Marta Szmelcer z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Szmelcer podkreśla, że chodzi tu o wszystkie rodziny, nie tylko te objęte pomocą MOPRU. - Żyjemy w ciągłym pędzie, coraz rzadziej mówimy o uczuciach, bo brakuje nam czasu. Warto jednak popracować nad związkiem, żeby nie znaleźć się rodziną z na zakręcie - mówi. 

W mieście, oprócz bilbordów, pojawiły się również plakaty, a w instytucjach publicznych rozdawane są ulotki. W ramach projektu przygotowano również warsztaty dla rodziców objętych wsparciem i pomocą asystentów rodziny, a także dla ojców osadzonych w areszcie śledczym w Bytomiu. - Chcieliśmy dotrzeć do rodzin w kryzysowych sytuacjach. Podczas tych warsztatów staramy się uzmysłowić ojcom, że do kontaktów z własnymi dziećmi muszą się przygotować w sposób szczególny. Ich relacje z pewnością są i będą trudniejsze, ale to wcale nie znaczy, że muszą być złe. Ponadto odbyły się spotkania dla pedagogów z bytomskich szkół podstawowych, którzy będą rozmawiać z rodzicami o tym, kiedy kończy się wychowanie a zaczyna przemoc - mówi Szmelcer.

Projekt zakończy konferencja „Rodzina na zakręcie. Co dalej? Jak reagować? Jak pomagać?”. Zaproszeni zostaną na nią bytomscy m.in. pedagodzy, pracownicy socjalni, dzielnicowi. W realizacji projektu MOPR uczestniczą przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ARKA-MED.”, Komendy Miejskiej Policji, Fundacji „Dom Nadziei”, Sądu Rejonowego i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kategoria: Wiadomości