Uczniowie z Chorzowa dostali ślabikorze

środa 1 listopada 2017
  • Do chorzowskich szkół trafił Gōrnoślōnski Ślabikŏrz (fot. TVS.pl)
    Do chorzowskich szkół trafił Gōrnoślōnski Ślabikŏrz (fot. TVS.pl)
W „Górnośląskim ślabikorzu ” zamiast znanej z tradycyjnego elementarza Ali, która ma kota, jest Paulek, który uczy się „pisać i czytać po naszymu”. Do chorzowskich szkół trafiło sto egzemplarzy podręcznika do nauki godki.

„Górnośląski ślabikorz”, wydany przez Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy Pro Loquela Silesiana to zbiór czytanek i rymowanek pisanych gwarą. Jego lektura to okazja do poznania historii regionu, lokalnych tradycji i zwyczajów, a także śląskich słów, takich jak np. pukeltasza, tyta czy krauza.

Sto ezgemplarzy książki zakupił dla wszystkich chorzowskich szkół Urząd Miasta. Z elementarza uczniowie będą korzystać m.in. podczas zajęć regionalnych. - Edukacją regionalną w naszym mieście objęte są nie tylko podstawówki ale także przedszkola i szkoły ponadpodstawowe. Nauczyciele dbają aby zajęcia były ciekawe, organizując m.in. konkursy śląskiej godki czy wycieczki po mieście - mówi Wiesław Ciężkowski, wiceprezydent Chorzowa.

Lekcje edukacji regionalnej odbywają się raz w miesiącu i są dla dzieci z Chorzowa obowiązkowe. Korzysta z nich ponad 11 tys. uczniów. Z myślą o młodszych dzieciach w Chorzowie rozpoczął się projekt „Roztańczony Śląsk”. W jego ramach we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” Urząd Miasta organizuje zajęcia taneczne i wokalne. - To kolejny pomysł na przybliżanie historii i tradycji naszego regionu - mówi wiceprezydent Ciężkowski.

Kategoria: Wiadomości