17,6 mln zł na opiekę dla kobiet w ciąży

piątek 8 czerwca 2018
  • Szczególna opieka nad kobietą w ciąży może zapobiec późniejszym powikłaniom (fot. pixabay)
    Szczególna opieka nad kobietą w ciąży może zapobiec późniejszym powikłaniom (fot. pixabay)
17,6 mln dofinansowania otrzymają placówki medyczne z województwa śląskiego na prowadzenie szkół świadomego rodzicielstwa oraz organizację opieki perinatalnej dla kobiet. Pieniądze trafią do 17 placówek z regionu.

Pieniądze na realizację projektów, które posłużą wyrównywaniu dostępu do opieki zdrowotnej w regionie przyznał Zarząd Województwa Śląskiego. Wybrał on 17 placówek, które zapewnią kobietom udział w bezpłatnych zajęciach szkół rodzenia i badaniach prenatalnych. Wsparcie tego typu usług zdrowotnych jest możliwe w ramach programu „Zdrowa Matka i Dziecko” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Pieniądze otrzymały dwie kategorie projektów: w pierwszej znalazły bezpłatne szkoły świadomego rodzicielstwa, druga obejmuje organizację opieki perinatalnej. - Dofinansowanie projektów to nasz wkład w kształtowanie nowoczesnego systemu opieki medycznej. Szczególna opieka nad kobietą w ciąży może zapobiec późniejszym powikłaniom. Bardzo istotne jest dotarcie z edukacją zdrowotną do samych kobiet. Od właściwego trybu życia ciężarnych zależy zdrowie ich potomstwa - mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
Efektem tego wsparcia ma być odwrócenie trendów depopulacji w regionie, które jak wynika z badań, w dużej mierze jest spowodowana niewystarczającą opieką nad kobietą w ciąży i po porodzie. Szczególnie jest to zauważalne w grupach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z nierównym dostępem do świadczeń medycznych. Dzięki realizacji tych projektów, większa liczba kobiet we wczesnym etapie ciąży będzie mogła skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych oraz specjalistycznych konsultacji. Korzyścią będzie możliwość wcześniejszego wykrycia ewentualnej wady rozwojowej u płodu i jeśli to możliwe, podjęcie wczesnego leczenia.
Podczas procesu badań i konsultacji oraz leczenia wad wrodzonych płodu, rodzice będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa. Każdy z realizowanych projektów obejmuje również szkolenia dla kadry medycznej. Podniesienie świadomości personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej oraz opieki nad dzieckiem z wykrytą wadą rozwojową ma wpłynąć na podwyższenie standardu usług medycznych w województwie.

Kategoria: Zdrowie