Dodatkowe punkty dla zaszczepionych dzieci

piątek 16 sierpnia 2019
  • W Katowicach podczas rekrutacji zaszczepione dzieci dostaną 50 punktów (fot. mat. pixabay)
    W Katowicach podczas rekrutacji zaszczepione dzieci dostaną 50 punktów (fot. mat. pixabay)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, który oznacza, że można premiować dzieci, które otrzymały komplet szczepień podczas rekrutacji w przedszkolach oraz żłobkach. W Katowicach już od września przy rekrutacji w żłobkach zaszczepione dzieci dostaną 50 punktów więcej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Częstochowy dotyczącej wymogu posiadania kompletu szczepień przez dzieci przyjmowane do żłobków i przedszkoli w tym mieście. Wyrok oznacza, że podczas rekrutacji będzie można premiować dzieci, które otrzymały komplet szczepień.

Przełom w sprawie

Jak pisze „Rzeczpospolita” jest to zwrot w sprawie - Gdy w 2015 r. ten sam sąd rozstrzygał podobną uchwałę Rady Miasta Częstochowy, uznał, że uzależnienie przyjęcia dzieci od szczepień, choć zasadne społecznie, jest niezgodne z prawem. Wówczas stwierdzono, że uchwała narusza przepisy ustawy o systemie oświatowym i o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat.

Kryterium przyjęcia – szczepienia

W styczniu tego roku radni z Częstochowy zdecydowali, że w drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto będzie wymóg poddania dziecka szczepieniu, a za jego spełnienie będzie przyznawane 20 punktów. Podobnie zadecydowano w sprawie publicznych żłobków – tu wymóg szczepienia miałby warunkować przyjęcie do placówki. W marcu wojewoda śląski stwierdził nieważność obu uchwał. Gliwicki sąd podważył jednak wszystkie argumenty wojewody, uznając że rekrutacja leży w gestii samorządu i to on ma prawo decydować o kryteriach. Wyrok nie jest prawomocny. Wojewoda ma 30 dni na to, by się od niego odwołać. Wśród innych samorządów, które chciały premiować szczepienia są m.in. Sosnowiec oraz Katowice.

Katowice dodatkowe punkty w żłobach

Zmiana w kryteriach naboru do żłobków miejskich w Katowicach będzie obowiązywać od 1 września. Podczas rekrutacji zaszczepione dzieci dostaną 50 punktów. Celem jest promowanie ochrony zdrowia dzieci oraz motywowanie rodziców do profilaktyki szczepień zdrowotnych. Rodzice zostaną poproszeni o pilną aktualizację złożonego wniosku do żłobka – zwraca uwagę Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej i dodaje, że w przypadku pytań rodzice mogą się kontaktować z dyrekcją żłobka.

Kategoria: Wiadomości