Zajęcia w szkołach odwołane

środa 11 marca 2020
  • Zajęcia zostają odwołane do 25 marca (fot. mat. pixabay)
    Zajęcia zostają odwołane do 25 marca (fot. mat. pixabay)
Z obawy przed zagrożeniem koronawirusem wszystkie szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe w Polsce zostaną zamknięte. Oznacza to, że placówki zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Decyzję wydał Ministr Edukacji Narodowej. Zajęcia będą zawieszone od 12 do 25 marca. 12 i 13 marca w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia, ale w przypadku potrzeby dzieci będą miały zapewnioną opiekę. Uczniowie szkół ponadpodstawowych od 12 marca nie przychodzą do szkół. Decyzja obejmuje zarówno jednostki publiczne, jak i niepubliczne.

Wyjątki

Działanie jest podyktowane ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa. Wyjątek to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Edukacja przez internet

Nauczyciele mają pozostać w gotowości do pracy. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - dyrekcja może poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele

Co z opieką nad dziećmi?

Nowa specustawa daje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8, który przysługuje w momencie zamknięcia szkół, przedszkoli z powodu epidemii. Świadczenie można pobierać maksymalnie 14 dni (nie wliczą się do rocznego limitu zasiłku opiekuńczego nad dziećmi zdrowymi niemającymi więcej niż 8 lat, który wynosi 60 dni). Według nowych przepisów pracodawcy będą mogli również polecić pracownikowi pracę zdalną poza miejscem jej stałego wykonywania.

Jak postępować w przypadku koronawirusa przeczytacie na stronie Ministerstwa Zdrowia

Kategoria: Wiadomości