Podstawówki otwarte przed wakacjami?

czwartek 14 maja 2020
  • Dzieci klas 1-3 najpewniej wrócą do szkół 25 maja (fot. pixabay)
    Dzieci klas 1-3 najpewniej wrócą do szkół 25 maja (fot. pixabay)
Już w maju zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkół podstawowych. Dyrektorzy placówek zadecydują, czy uczniowie będą kształcić się w formie stacjonarnej czy zdalnie. Możliwe będą również konsultacje dla 8-klasistów i maturzystów.

W ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki podano nowe terminy przywracania zajęć m.in. w szkołach podstawowych.

Nauczanie zdalne lub stacjonarne

Od 25 maja najmłodsi w klasach 1-3 będą mieć zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nadal będzie realizowana postawa programowa. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej „W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Minister edukacji Dariusz Piontkowski na konferencji 13 maja podkreślał, że zajęcia będą realizowane w niewielkich grupach, z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego, jak to ma miejsce w przedszkolach.

Okazja do poprawy ocen

Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Będą one dobrowolne dla ucznia. Dyrektor placówki będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły. - Będzie to okazja do poprawy ocen – mówił premier na konferencji.

Przerzucenie odpowiedzialności

Sprawę otwarcia przedszkoli rząd przerzucił na samorządy. Tym razem jest podobnie. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego podkreśla - czekamy na odpowiednie rozporządzenie. Samo zalecenie, że opieka nad dziećmi będzie się odbywała z jakimiś elementami zajęć dydaktycznych nosi znamiona przerzucania odpowiedzialności na nauczycieli. Mogę tylko współczuć dyrektorom, że będą w naprawdę trudnej sytuacji, by to wszystko zorganizować, poukładać w warunkach szkolnych. To nie będzie takie proste, jak się panu ministrowi wydaje – czytamy w Głosie Nauczycielskim.

 

Kategoria: Wiadomości