Licealistka wytyka błędy rządzącym

piątek 15 maja 2020
  • "Sposób funkcjonowania państwa opisywany w podręcznikach, którego znajomość wymagana jest na maturze, przestaje obowiązywać" (fot. Fb Posłuchajcie uczniów)
    "Sposób funkcjonowania państwa opisywany w podręcznikach, którego znajomość wymagana jest na maturze, przestaje obowiązywać" (fot. Fb Posłuchajcie uczniów)
Uczennica z wrocławskiego liceum napisała apel do ministra edukacji narodowej. Domaga się wyjaśnienia obecnej sytuacji w państwie, która zaprzecza wiedzy z podręczników. Jej zdaniem podstawa programowa jest już nieaktualna.

Wiktoria Korzecka zwraca się do MEN w imieniu całego środowiska uczniowskiego. Chce wyjaśnienia okoliczności oraz podstaw nieprzeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja.

Podręcznik jedno – władza drugie

Sytuacja wzbudza w uczniach dezorientację, brak zaufania do władzy i nauczanych treści. „Informacje zawarte w podręcznikach (zgodnych z podstawą programową) oraz Konstytucji, która również służy nam za źródło wiedzy, nijak mają się do praktycznego stanu rzeczy” - czytamy w apelu uczennicy.

Punkt po punkcie: teoria a praktyka

Dziewczyna dokładnie wyjaśnia dlaczego uczniowie nie chcą przyswajać wiedzy, która nie ma przełożenia w rzeczywistości. „Podręcznik, a także Konstytucja, służące nam w szkole za źródła wiedzy, zakładają tylko jeden przypadek, w którym wybory mogą zostać przesunięte. Stan nadzwyczajny”, a takiego nie wprowadzono, choć są ku temu podstawy. Kolejnym ważnym punktem wymienianym przez uczennicę jest zmiana kodeksu wyborczego, która zgodnie z prawem może zostać wprowadzona nie później, jak pół roku przed wyborami. Nie zapomina również o Sądzie Najwyższym, który zatwierdza ważność wyboru prezydenta, a nie wyborów samych w sobie.

Utrata poczucia sensu nauki

„Taki stan rzeczy powoduje, że my – uczniowie i uczennice – tracimy poczucie sensu w tym, czego uczymy się przez te wszystkie lata edukacji. Każdego dnia widzimy, jak sposób funkcjonowania państwa opisywany w podręcznikach, którego znajomość wymagana jest na maturze, przestaje obowiązywać” - całość apelu znajdziecie tutaj.

Kategoria: Wiadomości