Dzieci coraz mniej się ruszają. Zamiast sportu jest tablet i smartfon

wtorek 13 października 2020
Zwiększenie o blisko 100 proc. środków publicznych na pobudzenie aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży nie przyniosło rezultatu. Ruch i sport przegrywa z komputerem i smartfonem – czytamy w najnowszym raporcie NIK.

60 minut dziennie przez cały tydzień - to wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W Polsce spełnienie tej normy niestety jest coraz większym problemem. Konsekwencje to m.in. otyłość, zaburzenia układu ruchu.

Wysokie wydatki nie przyniosły efektów

Według przeprowadzonych badań w 2013 roku umiarkowaną aktywność fizyczną (zalecaną przez WHO) wykazało tylko 21 procent dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat. W 2018 liczba wyniosła ponad 15 procent. Odsetek aktywności zmalał. NIK sprawdził czy wzrost nakładów finansowych na programy Ministra Sportu i Turystki (w latach 2016-2019) poprawiło sytuację. Środki na realizację wzrosły o ponad 97 proc. ( z 92 mln zł do 180 mln zł), dzięki czemu wzrosła też liczba dzieci objęta wsparciem o ponad 32 proc. (z 1,17 mln do 1,55 mln osób). Realizowane programy jednak nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Sport tylko w szkole

Niski poziom aktywności fizycznej potwierdziły wyniki ewaluacji Programu Szkolny Klub Sportowy oraz badanie kwestionariuszowe NIK. Z badań wynika, że w 2017 r. aktywność osiągało 12 proc., a w 2018 r. niewiele ponad 13 proc. uczniów uczestniczących w Programie SKS. W badaniu kwestionariuszowym większość zadeklarowała, że lubi uprawiać sport i chętnie ćwiczy na lekcjach wf -u. Jednak już po lekcjach, w czasie wolnym na aktywność fizyczną zgodnie z zaleceniami WHO decyduje się niewielka liczba.

Dziewczynki bardziej aktywne

Cele i priorytety odnośnie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży określono w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020. Z czterech zaplanowanych wskaźników dotyczących rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wzrost osiągnięto tylko w jednym. Założono , że odsetek dziewcząt w wieku 11 - 17 lat podejmujących aktywność w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO, w stosunku do odsetka chłopców - wyniesie 60 proc. Tymczasem osiągnięto wynik przekraczający 70 proc. W przypadku innych wskaźników nie osiągnięto zakładanego wzrostu aktywności fizycznej, a w niektórych przypadkach nastąpił nawet jej spadek.

Winne nowe technologie

NIK podziela pogląd Ministra, że istotny wpływ na obniżenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży mają czynniki cywilizacyjne m.in. rozwój technologii cyfrowych. Młodzi większą ilość czasu spędzają przed komputerem, ze smartfonem lub tabletem.

Więcej informacji o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży znajdziecie w raporcie NIK.

Kategoria: Wiadomości