Powrót do szkół i nowe zasady

piątek 15 stycznia 2021
W poniedziałek 18 stycznia do szkół wracają najmłodsi uczniowie z klas 1-3 oraz szkół specjalnych. Jak mają wyglądać zajęcia w szkołach, czy coś się zmieni? Ministerstwo opublikowało wytyczne.

Po feriach do szkół wracają najmłodsze roczniki. „W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach 1-3 szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie” - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wracają również praktyki zawodowe. Pozostali uczniowie będą kontynuować naukę zdalną.

Stałe klasy i minimum przemieszczania się

Powrót do szkół odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i resortem zdrowia przygotowało wytyczne. Jedną z najważniejszych jest ogólna zasada – klasa (grupa uczniów) w trakcie przebywania w budynku nie powinna mieć możliwości (lub ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi grupami. Lekcje mają odbywać się w jednej (stałej) sali. Ustalony ma być również indywidualny harmonogram dnia (plan dnia/tygodnia) dla danej klasy m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania ze stołówki.

Wietrzenie sal, mycie rąk i maseczki

Dzieci mają mieć własne przybory, podręczniki, którymi nie powinny się wymieniać. Sale, korytarze mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a jeśli to konieczne także podczas lekcji. Na zajęciach wychowania fizycznego należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Do szkoły z dzieckiem może wchodzić tylko jeden opiekun, który powinien mieć zasłonięte usta i nos, założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekowane dłonie. Rodzice mają również obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki, które będą wykorzystywane w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Konieczne będzie też częste mycia rąk.

Nauka zdalna w szkole i świetlica

Dyrektorzy podstawówek nadal mają obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację nauki zdalnej na jej terenie, jeżeli z ważnych przyczyn dziecko nie może uczyć się w domu. Szkoły ponadto są zobowiązane do zapewnienia opieki świetlicowej dla uczniów klas 1-3. Minister Czarnek na ostatniej konferencji zaapelował również do dyrektorów i nauczycieli, aby korzystali z możliwości organizowania uczniom klas ósmych i maturalnych konsultacji indywidualnych lub w małych grupach.

 

Kategoria: Wiadomości