Ruszają zapisy do przedszkoli

czwartek 11 lutego 2021
W wielu miejscach na Śląsku już w marcu ruszą zapisy do przedszkoli. Obecnie przyjmowane są deklaracje o kontynuacji edukacji. Co warto wiedzieć, jak uzyskać dodatkowe punkty, jakie są terminy rekrutacji w poszczególnych miastach? Zerknijcie.

Nabór do przedszkoli podobnie, jak w latach ubiegłych, będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Jeżeli Wasze dziecko już uczęszcza do przedszkola, wystarczy złożyć odpowiednią deklarację w placówce.

Przedszkole dla 2,5 latków?

Prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. 6–latki muszą obowiązkowo odbyć edukację przedszkolną (w przedszkolu, bądź w oddziale przedszkolnym w szkole). W przypadku wolnych miejsc, przedszkolakiem może być 2,5-latek. Zostanie przyjęty we wrześniu przez dyrektora placówki.

Dodatkowe punkty

Przy naborze do publicznych przedszkoli obowiązują ustawowe kryteria. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne, posiadające rodzica bądź rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności. Istotne jest również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników, w drugim etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta. Może to być praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko, uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki przedszkolnej, szczepienia. Każda gmina może ustalić swoje dodatkowe kryteria.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń

Rejestracja internetowa przebiega na specjalnej platformie rekrutacyjnej. Pamiętaj, że kolejność podanych placówek przedszkolnych ma znaczenie. Jako pierwsze wskaż te, na którym zależy Ci najbardziej. Po rejestracji urząd może poprosić o wydrukowanie dokumentów i dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru. Gdy dziecko zostanie zakwalifikowane potwierdzisz swoje zgłoszenie i przyniesiesz dodatkowe dokumenty do placówki. Dla osób niemających dostępu do internetu wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu. O przyjęciu dziecka nie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Terminy rekrutacji różnią się w poszczególnych miastach. Dlatego warto śledzić strony urzędów miasta, gminy. My przygotowaliśmy dla Was krótkie zestawienie wybranych miast z terminami rekrutacji:

Bielsko-Biała: 1 marca do 22 marca

Bytom: 8 marca do 19 marca

Chorzów: 1 marca do 12 marca

Dąbrowa Górnicza: 4 marca do 15 marca

Gliwice: 9 marca do 25 marca

Katowice: 12 marca do 24 marca

Ruda Śląska: 1marca do 15 marca

Sosnowiec: 1 marca do 10 marca

Kategoria: Wiadomości