Teleporada nie dla małych dzieci

wtorek 16 lutego 2021
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany w teleporadach. Mają być dostępne tylko dla osób w wieku od 7 do 64 lat. Przepisy mają wejść w życie 1 marca. Lekarze krytykują ten pomysł.

Lekarskie konsultacje telefoniczne (tzw. teleporady) nie będą już dostępne dla najmłodszych i najstarszych pacjentów. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie udzielania teleporad przez POZ. Projekt skierowano do konsultacji społecznych.

Teleporada nie dla maluchów

Zmiany przewidują, że z teleporad będą mogły korzystać osoby w wieku od 7 do 64 lat. Młodsze dzieci i seniorzy mają być przyjmowani bezpośrednio przez lekarzy. Wyjątkiem będzie np wypisanie recepty, w takiej sytuacji nie jest konieczna wizyta w przychodni. Minister Zdrowia Adam Niedzielski podkreślił również, iż nadużywanie teleporady może nieść negatywne konsekwencje dla osób starszych i dzieci.

Lekarze negatywnie oceniają

Naczelna Izba Lekarska negatywnie ocenia nowelizację rozporządzenia. Wyłączenie możliwości uzyskania teleporady dla najmłodszej i najstarszej grupy wiekowej jest jej zdaniem nieuzasadnione, szczególnie w okresie panującej pandemii Covid-19. „W praktyce dostęp do opieki medycznej ulegnie wręcz pogorszeniu (na przykład dla części seniorów, dla których dotarcie do placówki podstawowej opieki zdrowotnej może stanowić istotne wyzwanie organizacyjne, teleporada będzie jedyną racjonalną w danej sytuacji formą szybkiego kontaktu z lekarzem). Ponadto, nie należy zapominać o fundamentalnej zasadzie udzielania świadczeń telemedycznych - w przypadku uznania przez lekarza, że istnieje konieczność osobistego zbadania pacjenta taka wizyta w trybie stacjonarnym jest realizowana” - podkreśla Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca.

Kategoria: Zdrowie