Akademia Młodego Ekonomisty

Zapisz dziecko na Uniwersytet Ekonomiczny

Zajęcia na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym skierowane są do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz do gimnazjalistów. Do 18 września trwają zapisy.