Artur Barciś

Zaczytana Biblioteka powstała na dziecięcym oddziale szpitalnym Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Na jej otwarcie przyjechał Artur Barciś.