bicie dziecka

Niemal połowa dorosłych Polaków sądzi, że są sytuacje, w których można uderzyć dziecko za karę. Popularny klaps jest dla wielu skuteczną metodą wychowawczą. „Potrafię się zatrzymać!” - kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ma zachęcić rodziców do nie stosowania klapsów, ale poszukania innych, konstruktywnych metod stawiania dziecku granic.