dzieci z autyzmem

Muzeum Śląskie wychodzi naprzeciw osobom o wysokiej wrażliwości na bodźce i wprowadza ciche godziny i strefę wyciszenia. Dla dzieci ze spektrum autyzmu przygotowano cykliczne warsztaty.