likwidacja gimnazjów

Nadchodzi początek roku szkolnego, a wraz z nim - reforma edukacji, która oznacza nie tylko wygaszanie gimnazjów, ale też nowe, mocno kontrowersyjne podstawy programowe, według których będą kształceni uczniowie.

Reforma edukacji, wskutek której wygaszane będą gimnazja, a podstawa programowa ulegnie znacznej zmianie, ma wielu przeciwników. Ponieważ dotychczasowe pikiety, petycje i sprzeciwy specjalistów nie pomogły, część rodziców zapowiada strajk. Na znak protestu wobec oświatowej rewolucji, nie poślą w piątek dzieci do szkół.