miasteczko harcerskie

Harcerze na wieży

Święto Hufca ZHP Katowice to przede wszystkim inscenizacja historyczna „Wieża `39”. W Miasteczku Harcerskim nie zabraknie jednak innych atrakcji, które zainteresują dzieci i dorosłych.

  • 10 września 2017