nauczanie zdalne

Informację o śmierci dwóch nauczycielek z Katowic przekazał prezydent miasta Marcin Krupa. Pani Elżbieta uczyła najmłodsze dzieci i rehabilitowała niesłyszące, a pani Katarzyna angażowała się w edukację ekologiczną.