niebezpieczna gra

„Wyzwanie 48 godzin” to niebezpieczna gra, w którą grają dzieci na Facebooku. Na początku była problemem wyłącznie w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowano jednak zwiększoną liczbę zaginięć nieletnich w Polsce.

Gra polega na wykonaniu, za namową tajemniczego „opiekuna”, 50 niebezpiecznych zadań. Dzieci okaleczają się, a nawet popełniają samobójstwa. Do tej pory 130 takich przypadków odnotowano w Europie, głównie w Rosji. Gra dotarła także do Polski - najpierw do Szczecina, gdzie troje uczniów dokonało samookaleczenia, a ostatnio w grę dał się wciągnąć 15-latek z Gliwic.