nieszczepione dzieci

Władze Tychów przyjęły uchwałę, na mocy której zaszczepione dzieci będą premiowane przy naborze do publicznych przedszkoli - dostaną dodatkowe punkty przy rekrutacji. Przepisy weszły w życie w styczniu 2020.