nieszczepione dzieci

Władze Tychów przyjęły uchwałę, na mocy której zaszczepione dzieci będą premiowane przy naborze do publicznych przedszkoli - dostaną dodatkowe punkty przy rekrutacji. Przepisy wchodzą w życie od stycznia 2020 r.