otwarcie szkół

Już w maju zostaną przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkół podstawowych. Dyrektorzy placówek zadecydują, czy uczniowie będą kształcić się w formie stacjonarnej czy zdalnie. Możliwe będą również konsultacje dla 8-klasistów i maturzystów.