piramida żywienia

Rok 2016 zaowocował pojawieniem się nowej „Piramidy żywieniowej i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży” zaprojektowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Czym różni się ona od tej, która funkcjonowała przez 7 wcześniejszych lat? Porównujemy.