publikacje

Piszą o nas

W wydaniu specjalnym „Gazety Wyborczej” poświęconym zajęciom dodatkowym dla dzieci i młodzieży, napisano o nas: „Jeden z największych portali dla rodziców”.