reforma edukacji

To nowy przepis Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rodzice niepełnoletnich uczniów będą musieli pojawić się w szkole, aby odebrać legitymację szkolną, świadectwo lub inne szkolne dokumenty.

Reforma edukacji, wskutek której wygaszane będą gimnazja, a podstawa programowa ulegnie znacznej zmianie, ma wielu przeciwników. Ponieważ dotychczasowe pikiety, petycje i sprzeciwy specjalistów nie pomogły, część rodziców zapowiada strajk. Na znak protestu wobec oświatowej rewolucji, nie poślą w piątek dzieci do szkół.