tradycje ludowe

„Wieś tańczy i śpiewa przy robocie” - odwiedź chorzowski skansen

Podczas tej wyjątkowej imprezy poznacie pieśni jakie towarzyszyły dawniej ludziom przy pracy w polu i w warsztacie. Z Dygającą Kapelą odwiedzicie szewca, młynarza, garncarza, czy kowala. Odbędą się również warsztaty śpiewacze ze specjalnie dobranym repertuarem.

  • 12 maja 2024