WPP

O tym, jak ważna jest świadomość ekologii wśród dzieci i dorosłych – nie trzeba przekonywać. Na wystawie Word Press Photo zobaczycie fotografie ze świata przyrody i te, które dokumentują wpływ człowieka zarówno pozytywny, jak i negatywny na środowisko.

Kiedy: 
  • 1 grudnia 2018 - 14 grudnia 2018
Gdzie: Katowice