wsparcie osób uzdolnionych

11 piosenek, barwne kostiumy, bajkowe aranżacje muzyczne i scenografia, a także udział dzieci, spowodują, że to widowisko będzie dobrą zabawą dla każdego. To pierwsza produkcja Stowarzyszenia „MusicALL”.

Kiedy: 
  • 22 listopada 2019
  • 26 listopada 2019