wytyczne epidemiologiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o nowych wytycznych dla szkół, które będą obowiązywać od 1 września. Główny nacisk kładziony jest na higienę. Nie ma maseczek ani rękawiczek. Są za to 3 warianty funkcjonowania szkół.