O przemocy seksualnej

poniedziałek 14 listopada 2016
  • Według danych Fundacji Dzieci Niczyje jedno na pięcioro  dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie (fot. foter.com)
    Według danych Fundacji Dzieci Niczyje jedno na pięcioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie (fot. foter.com)
Kiedy: 
  • czwartek 17 listopada 2016
  • wtorek 22 listopada 2016
Gdzie: Katowice
Kolejne spotkania Strefy Rodzica dotykać będą bardzo trudnego tematu jakim jest przemoc seksualna. Udział w wykładach jest bezpłatny.

17 listopada o godz. 17 dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz poprowadzi warsztat „Sygnały nadużycia seksualnego wobec dzieci i ślady traumy w dorosłości”. Uczestnicy wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytania: czym jest przemoc seksualna? Co świadczy o tym, że dziecko doświadczyło wykorzystania seksualnego? Jaka jest skala zjawiska oraz czy można pomóc rodzinie, w której doszło do nadużycia?

Kolejne spotkanie odbędzie się 22 listopada. Poprowadzi je dr Joanna Stojer-Polańska, która poruszy temat „Ciemna liczba przestępstw - molestowanie seksualne dzieci i dorosłych”.

Aby wziąć udział w warsztacie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpłatne spotkania odbędą się na katowickim Wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Techników 9.

Kategoria: Wydarzenia