Zmiany w programie 500+. Nowe zasady i wnioski

środa 26 lipca 2017
  • Zmiany wprowadzone przez MRPiPS spowodują, że trudniej będzie uzyskać 500 zł na pierwsze dziecko (fot. pixabay.com)
    Zmiany wprowadzone przez MRPiPS spowodują, że trudniej będzie uzyskać 500 zł na pierwsze dziecko (fot. pixabay.com)
Powoli dobiega końca pierwszy okres świadczeniowy programu 500 plus. Kolejny rozpoczyna się w październiku. Aby zachować ciągłość otrzymywanych świadczeń nowy wniosek należy złożyć w sierpniu. Nastąpiły jednak pewne zmiany.

Projekt zakłada, że rodzice, bez względu na osiągane dochody, otrzymują po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Od 1 sierpnia wchodzą jednak w życie nowe zasady, które mają zapobiegać nadużyciom.

Ostrzejsze kryteria

Ze względu na nieuczciwe podejście niektórych rodziców pobierających 500 zł na pierwsze dziecko wprowadzono zmiany, które mają na celu dokładniejszą weryfikację ich dochodów. Tym samym osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci będzie musiała przedłożyć, wraz z wnioskiem o świadczenie, dokument potwierdzający fakt, że wystąpiła o alimenty wobec drugiego rodzica. Jeśli okazałoby się, że tego nie zrobiła, jej wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko zostanie odrzucony. Dokładniejszą weryfikacją będą objęte także osoby żyjące w związkach nieformalnych, ponieważ bywało tak, że pomijały one dochody partnerów, by łatwiej uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko. Zdarzało się też, że rodzice rozwiązywali stosunek pracy, a następnie zostawali zatrudnieni ponownie na innych, gorszych finansowo warunkach. Zmiany planowane przez resort Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają ukrócić takie praktyki.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wypełniony wniosek o 500 plus można złożyć osobiście lub listownie w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej (wykaz punktów stacjonarnych wg miejsca zamieszkania), a także online za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej „Emp@tia”, Platformy Usług Informatycznych PUE ZUS  lub ePUAP. Najlepiej dokonać tego w terminie 1-31 sierpnia, wówczas zachowamy ciągłość otrzymywaych świadczeń - ostatnie 500 zł z pierwszego okresu świadczeniowego otrzymamy we wrześniu, a pierwsze z nowego - w październiku.

Więcej o programie w naszym regionie przeczytacie na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Kategoria: Wiadomości