język polski

Kto z Was lubił gramatykę? Pamiętam, że w szkole logiczne rozbiory zdań były dla większości uczniów niezrozumiałe, a średnie oceny z tego tematu cieszyły tylko dlatego, że można go było zostawić za sobą. Czy wierszowany samouczek ma szansę coś zmienić?