nowe placy

5. edycja budżetu obywatelskiego trwa. Tym razem głosować mogą wszyscy mieszkańcy Katowic, również dzieci. Dzięki projektowi można mieć wpływ na projekty lokalne i ogólnomiejskie, a to m.in. nowe place zabaw, doposażenie książek i podręczników w szkołach i bibliotekach miejskich, boiska i zielone skwery.