prawa kobiet w ciąży

Wprowadzenie standardów okołoporodowych wpływa pozytywnie na jakość i dostępność tej opieki. Standardy te to zbiór wytycznych, które określają prawa kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Czego kobiety mogą żądać i co jest „standardem” - opowiada położna Danuta Przybyłko.