Tablet za pocztówkę

środa 19 sierpnia 2015
  • Urząd Miasta Będzina zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę pocztową przedstawiającą Będzin (fot. mat. organizatora)
    Urząd Miasta Będzina zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę pocztową przedstawiającą Będzin (fot. mat. organizatora)
Wasza rodzina jest uzdolniona plastyczne i ma ciekawe pomysły? Zaprojektujcie pocztówkę przedstawiającą piękno Będzina. Najpiękniejsze zostaną wykorzystane w miejskiej kampanii promocyjnej, a ich autorzy dostaną sprzęt elektroniczny.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką: rysunki, fotografie, kolaże, wydzieranki, akwarele, projekty graficzne, malunki. Liczyć się będzie kreatywność i oryginalne podejście do tematu. Nieważny jest wiek autora, ale osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie.
Praca musi przedstawiać piękno Będzina, hasło „Odkryj magię Będzina” albo logotyp „Będzin górą!” (do pobrania ze strony www.bedzin.pl – przy informacji o konkursie).
Prace konkursowe należy przesłać jako pliki cyfrowe pocztą elektroniczną na adres: konkurs@um.bedzin.pl lub złożyć oryginał w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, w pokoju 118, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, adres e-mail i numer telefonu.
Każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt. Najlepsze prace zostaną wydrukowane i wyeksponowane w najważniejszych punktach w mieście oraz zamieszczone na łamach „Aktualności Będzińskich” i na miejskiej stronie internetowej: www.bedzin.pl, jako część kampanii „Odkryj magię Będzina”.
Przyjmowanie prac trwa do 21 września. Nagrodą za pierwsze miejsce jest tablet, za drugie miejsce -  ramka cyfrowa, a za trzecie miejsce słuchawki. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.bedzin.pl.

Kategoria: Wiadomości