Zmiany w szkołach – łacina, gry wideo i przygotowanie do pracy

wtorek 4 lipca 2023
Gry na języku polskim, łacina jako drugi język obcy oraz nowy przedmiot "biznes i zarządzanie" - takie zmiany w podstawie programowej czekają uczniów od 1 września 2023 r. To nie wszystko.

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń. Dotyczą one m.in. zmian programowych przedmiotu technika, określenia podstawy programowej języka łacińskiego oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych. Zmieni się również przedmiot podstawy przedsiębiorczości, zastąpi go biznes i zarządzanie.

Łacina od podstawówki

Uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8), liceów ogólnokształcących, techników będą mogli wybrać, jako drugi język obcy – łacinę. W konsekwencji tej zmiany od nowego roku szkolnego (2023/2024) uczniowie klasy 7 podstawówki, klasy 1 liceum i technikum mogą wybrać zamiast drugiego języka obcego nowożytnego (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński. W przypadku szkół ponadpodstawowych możliwość nauki języka łacińskiego będzie opcją niezależną od dotychczasowej możliwości uczenia się (wyboru) w liceum i technikum przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym).

Dlaczego język łaciński?

„Znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków jest naszym dobrem narodowym. Zatem przedmiotem troski władz i wszystkich obywateli powinno być dbanie o to, by w Polsce nie zabrakło ludzi zdolnych do zgłębiania, interpretowania, tłumaczenia, katalogowania i upowszechniania wiedzy o tym dorobku, ale także korzyści, jakie daje nauka języka łacińskiego (uczy logiki, myślenia, kultury, jest również ogromną pomocą w nauce języków obcych nowożytnych)” - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

O ruchu drogowym na technice i gry na języku polskim

Kolejne zmiany zajdą na technice w szkołach podstawowych (w 2023/2024 w klasie 4, w kolejnych latach – sukcesywnie w klasie 5 i klasie 6). Czego dotyczą? Uczniowie będą więcej uczyć się o bezpiecznym zachowaniu w ruchu drogowym, jako pasażer, pieszy, kierujący rowerem, hulajnogą itp. Uzupełniona została również podstawa programowa języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Do wykazu lektur dodano gry wideo: „This War of Mine”, „Gra Szyfrów”. Są dostępne bezpłatnie na Zintegrowanej Platformie Edukacji.

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie

Od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych, podstawy przedsiębiorczości będą zastąpione przedmiotem biznes i zarządzanie. Lekcje mają wzmacniać umiejętności z zakresu finansów osobistych oraz analizę „case studies”. „Dzięki nim uczniowie rozwiną kompetencje 4K – kooperację, komunikację, kreatywność i krytyczne myślenie” - podkreśla Ministerstwo. Umożliwi to umiejętne analizowanie otoczenia biznesowego, założenie własnej działalności, ale też przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Tygodniowo będą odbywać się 2 lekcje. Będzie również możliwość realizacja nauki w zakresie rozszerzonym. W konsekwencji absolwenci liceum ogólnokształcącego, począwszy od roku szkolnego 2026/2027, będą mogli również przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (rok później absolwenci 5-letniego technikum).

Więcej informacji o zmianach w podstawie programowej znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Kategoria: Wiadomości