Masz prawo do pracy zdalnej – zmiany w przepisach

poniedziałek 27 marca 2023
Już 7 kwietnia zaczynają obowiązywać nowe przepisy. Na wprowadzonych zmianach skorzystają m.in. rodzice dzieci do lat 4. Ich pracodawca jest zobowiązany do wyrażenia zgodę na pracę zdalną. Pojawiła się również możliwość okazjonalnej pracy zdalnej. Jak będzie wyglądać? Sprawdźcie.

Od kwietnia zaczynają obowiązywać nowe przepisy w Kodeksie pracy. Jedną z ważnych zmian jest wpisanie pracy zdalnej, jako jednej ze stałych form świadczenia pracy. Co ważne, nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do udzielenia zgody na okazjonalną pracę zdalną.

Kto może wnioskować o pracę zdalną?

Chodzi przede wszystkim o rodziców: wychowujących dzieci do 4. roku życia, dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (w tym umiarkowanym i znacznym stopniu), kobiety w ciąży, pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności (w tym o znacznym stopniu). Wniosek o pracę zdalną może być odrzucony przez pracodawcę, jeżeli wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe z uwagi na rodzaj pracy lub jej organizacje. Powody odmowy powinny zostać wskazane pisemnie.

Uregulowana prawnie

Od kwietnia pracę zdalną będzie można zawrzeć w umowie o pracę przy jej podpisywaniu. Osoby już zatrudnione muszą złożyć wniosek o pracę zdalną. Jeśli w firmie nie obowiązuje regulamin pracy zdalnej, pracodawca określa jej zasady z pracownikiem m.in. miejsce wykonywania służbowych obowiązków. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi zdalnemu koszty zużytej energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy.

24 dni w ciągu roku

Każdy pracownik zyskuje również przywilej okazjonalnej pracy zdalnej. Będzie on wynosił 24 dni w ciągu roku. Będzie można z niego korzystać w okolicznościach uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika np. opieka nad chorym członkiem rodziny.

Kategoria: Wiadomości