Od kwietnia zadania domowe są nieobowiązkowe

poniedziałek 25 marca 2024
  • Zapisy nowelizacji dotyczące prac domowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. (fot. mat. pexels)
    Zapisy nowelizacji dotyczące prac domowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. (fot. mat. pexels)
Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie dotyczące prac domowych oraz oceny klasyfikacyjnej z religii i etyki. Co się zmieni? Nauczyciele od kwietnia nie będą oceniać prac domowych, będą one nieobowiązkowe. Wyjątkiem będą zadania związane z „ćwiczeniem ręki” w klasach 1-3.

Rozporządzenie zostało podpisane w piątek 22 marca. Oznacza to, iż od kwietnia prace domowe w szkołach podstawowych będą nieobowiązkowe i nieoceniane. „Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, realizowanie swoich pasji i odpoczynek" – tłumaczy minister edukacji Barbara Nowacka.

Rozwój motoryki małej

W klasach od 1-3 nie będzie prac domowych, za wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. To ćwiczenia polegające na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu nowelizacji pisanie wyraźnych liter i cyfr jest zależne od precyzji ręki „Dzięki rozwiniętej motoryce małej dziecko może bardziej efektywnie ćwiczyć i rozwijać te umiejętności”. Dlatego zdecydowano o pozostawieniu możliwości tego rodzaju ćwiczeń również w ramach pracy domowej, a nauczyciel będzie mógł ustalić z nich ocenę.

Koniec nauki w domu?

Nowelizacja wcale tego nie oznacza. Pozostaje nauka czytania, czytanie lektur, przyswojenie określonych treści, słówek z języków obcych czy też powtarzanie materiału omówionego podczas lekcji. Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych. W klasach 4-8 uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywać prac domowych. Nauczyciel będzie mógł je zadać, ale wykonanie ich nie będzie podlegało ocenie. Dobrowolnie zrobione zadanie będzie sprawdzone, a uczeń uzyska informację co jest dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien dalej się uczyć. W uzasadnieniu projektu przez prace domowe „pisemne i praktyczno-techniczne” należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie), wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych, czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych itp.

Religia i etyka nie będzie wliczała się do średniej

Od września 2024 roku uczniów czeka jeszcze jedna zmiana. Zrezygnowano z wliczania ocen z etyki i religii, czyli dwóch przedmiotów nieobowiązkowych, do średniej ocen rocznych. Celem zmiany jest zapewnienie uczniom równych szans w uzyskiwaniu średniej ocen.

Co z uczniami szkół średnich?

Zmiany dotyczące prac domowych nie obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych. Jak podano w uzasadnieniu „Uczniowie i słuchacze tych szkół potrafią już racjonalnie organizować własną naukę i planować rozwój indywidualny. W przypadku ww. szkół należy zatem pozostawić nauczycielom możliwość zadawania i oceniania prac domowych, jako jednego ze sposobów sprawdzania posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności".

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Zapisy nowelizacji dotyczące prac domowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. 

Kategoria: Wiadomości

Zobacz także

Rok szkolny na pełnych obrotach. Pojawiły się pierwsze kartkówki, sprawdziany i oczywiście – oceny. Jak zacząć ten semestr z lepszymi nawykami? Co można zmienić, aby ułatwić naukę i zmobilizować dziecko do samodzielnej pracy? Przedstawiamy kilka wskazówek, które można wprowadzić u siebie w domu.

Jak wspierać dziecko w nauce? 7 kroków do sukcesu